суббота, 30 января 2021 г.

Олександрійські прогімназії та гімназії 19-20 ст.

 

Краєзнавці і любителі  історії краю знають, що в Олександрії  у зазначений час існувало кілька гімназій. Найстарішою була жіноча гімназія заснована у 1873 році. Чоловіча гімназія з’явилася тут у 1904 році.  Знаємо ще про приватну жіночу гімназію Н.Р. Сокальської, відкриту у 1910 році. Є коротка інформація ще  про одну жіночу гімназію М.В.Мессер, теж відкриту у 1910 р. Цю інформацію я знайшла у журналі засідань Олександрійської Земської управи за 1911 рік у розділі «Ходатайства разных лиц и учреждений». Нижче подаю витяг з цього розділу мовою оригіналу
Форма гімназистки початку 20 століття

«Ходатайство от 27 июля. Учредительницы Александрийской частной женской прогимназии М.В.Мессер о назначении ей на содержание прогимназии ежегодной субсидии в размере 800 рублей на дальнейшее благоустройство прогимназии и на освобождение от уплаты за учение 10% учениц из крестьян Александрийского уезда».

Пояснення: «Госпожа Мессер в сентябре 1910 г.открыла в г.Александрии частное женское училище с с программой правительственных гимназий. В апреле текущего года училищу предоставлены права правительственных прогимназий с разрешением именоваться прогимназией Управа полпгала бы назначить же ской прогимназии Мессер субсидию в раз мере 500 р. в год с правом иметь в прогимназии пять земских стипендиаток».

Після обговорення прийнято рішення: «Назначить субсидию в размере 500 р. в год с правом иметь пять земских стипендиаток».

Цікаво, що не усім прохачам надавалась субсидія чи грошова допомога. Ось такий приклад – на прохання вдівця дворянина Івана Буланцева про призначення  його 4-м дітям річного пособия??? було відмовлено. Це пояснювалося тим, що одного з хлопчиків прийнято до притулку Олександрійського благодійного товариства, і що раніше заявнику вже видавалася допомога у сумі 15 рублів. До того ж, прохач «алгоголик и ничем не занимается».

Ще про одну гімназію згадується  у газеті «Известия Александрийского уездного земства» за 1910 рік: «В заседании 22 марта Александрийская городская дума постановила возбудить ходатайство о представлении прав правительственных гимназий женской гимназии госпожи Здориченко».

Територіально Олександрійщина відносилась тоді до Одеського учбового округу, який щорічно видавав «Справочник об учебных заведениях и служащих в них». У цих довідниках публікувалися відомості і про деякі навчальні заклади Олександрії та повіту. Так, наприклад, за 1915 рік  є відомості про - чоловічу та жіночу гімназію, приватну прогімназію Наталії Сокальської, учительську семінарію, Олександрійське вище початкове училище (відкрите ще у 1816 р.), Ново-Пражську приватну жіночу гімназію та Ново-Георгіївську.  Детальніше про вказані тут навчальні заклади  - у наступних публікаціях.

Інших навчальних закладів, які тоді існували в Олександрії, у Довіднику чомусь не позначено. Можливо, що на той рік інші приватні гімназії припинили своє існування. Але ж, не вказані там і численні школи (училища). Крім названого вище Довідника, Одеським учбовим округом випускались й інші видання, які відображали розвиток освіти нашого краю. Та це вже – наступна тема досліджень.

 

 

Жіноча гімназія Олександрії початку 20 ст.

1 комментарий:

  1. Наступна розповідь про те, чому Олександрійську чоловічу гімназію відкрили аж у 1904 р.

    ОтветитьУдалить